Skylark Award Winners By Name


science fiction awards database


Sir Julius Vogel <— Overview thread —> Spectrum

  Skylark Award  
Anderson, Poul   —  1982: winner
Asher, Ellen   —  2001: winner
Asimov, Isaac   —  1967: winner
Bova, Ben   —  1974: winner
Buchanan, Ginjer   —  2013: winner
Bujold, Lois McMaster   —  2011: winner
Campbell, John W., Jr.   —  1968: winner
Card, Orson Scott   —  1992: winner
Chalker, Jack L.   —  1980: winner
Cherry, David A.   —  1991: winner
Cherryh, C. J.   —  1988: winner
Clement, Hal   —  1997: winner
Coville, Bruce   —  2000: winner
del Rey, Judy-Lynn   —  1970: winner
del Rey, Lester   —  1972: winner
Di Fate, Vincent   —  1987: winner
Dickson, Gordon R.   —  1975: winner
Doherty, Tom   —  1993: winner
Dozois, Gardner   —  2016: winner
Eggleton, Bob   —  1999: winner
Feder, Moshe   —  2015: winner
Freas, Frank Kelly   —  1981: winner
Friesner, Esther M.   —  1994: winner
Gaughan, Jack   —  1977: winner
Gerrold, David   —  1979: winner
Haldeman, Gay   —  1996: (Joe Haldeman & GH) winner
Haldeman, Joe   —  1996: (JH & Gay Haldeman) winner
Hartwell, David G.   —  2006: winner
Kimmel, Daniel M.   —  2018: winner
Kowal, Mary Robinette   —  2022: winner
Langford, David   —  2002: winner
Lee, Sharon   —  2012: (SL & Steve Miller) winner
Lewis, Anthony R.   —  2021: winner
Martin, George R. R.   —  2004: winner
McCaffrey, Anne   —  1976: winner
Meacham, Beth   —  2007: winner
Miller, Steve   —  2012: (Sharon Lee & SM) winner
Niven, Larry   —  1973: winner
Norton, Andre   —  1983: winner
Pierce, Tamora   —  2005: winner
Pohl, Frederik   —  1966: winner
Pratchett, Terry   —  2009: winner
Rayyan, Omar   —  2010: winner
Resnick, Mike   —  1995: winner
Robinson, Spider   —  1978: winner
Sawyer, Robert J.   —  2014: winner
Silverberg, Robert   —  1984: winner
Snodgrass, Melinda M.   —  2019: winner
Stross, Charles   —  2008: winner
Tucker, Wilson   —  1986: winner
Walton, Jo   —  2017: winner
White, James   —  1998: winner
Williamson, Jack   —  1985: winner
Wolfe, Gene   —  1989: winner
Yolen, Jane   —  1990: winnerCopyright 2012 - 2024 by Mark R. Kelly and the Locus Science Fiction Foundation. All rights reserved.
This page last updated Thursday 24 Mar 2022 at 10:14 PT