Rotsler Award Winners By Name


science fiction awards database


Richard Evans <— Overview thread —> Sapphire

  Rotsler Award  
2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
Barker, Jim   —  2013: winner
Bell, Harry   —  2004: winner
Canfield, Grant   —  1999: winner
Chamberlain, Ross   —  2012: winner
Erichsen, Kurt   —  2002: winner
Fletcher, Ken   —  2018: winner
Foster, Brad W.   —  2001: winner
Gilliland, Alexis   —  2006: winner
Gomoll, Jeanne   —  2017: winner
Harvia, Teddy   —  2015: winner
Jeeves, Terry   —  2007: winner
Kirk, Tim   —  2021: winner
Mason, Sue   —  2014: winner
Nelson, Ray   —  2003: winner
O'Brien, Ulrika   —  2022: winner
Schirmeister, Marc   —  2005: winner
Scott, Alison   —  2019: winner
Shiffman, Stuart   —  2010: winner
Steffan, Daniel J.   —  2009: winner
Stiles, Steve   —  1998: winner
Thomson, Arthur "ATom"   —  2000: winner
Wayne, Taral   —  2008: winner
West, D.   —  2011: winner [award declined]
White, Alan   —  2020: winner

Copyright 2012 - 2023 by Mark R. Kelly and the Locus Science Fiction Foundation. All rights reserved.
This page last updated Thursday 29 Dec 2022 at 15:33 PT