Pilgrim Award Winners By Name


science fiction awards database


Phoenix <— Overview thread —> Prometheus

  Pilgrim Award  
Aldiss, Brian W.   —  1978: winner
Ashley, Mike   —  2002: winner
Attebery, Brian   —  2009: winner
Bailey, J. O.   —  1970: winner
Barr, Marleen   —  1997: winner
Barron, Neil   —  1982: winner
Bleiler, Everett F.   —  1984: winner
Bould, Mark   —  2016: winner
Budrys, Algis   —  2007: winner
Clareson, Thomas D.   —  1977: winner
Clarke, I. F.   —  1974: winner
Clute, John   —  1994: winner
de Camp, L. Sprague   —  1998: winner
Delany, Samuel R.   —  1985: winner
Franklin, H. Bruce   —  1983: winner
Freedman, Carl   —  2018: winner
Gordon, Joan   —  2014: winner
Gunn, James   —  1976: winner
Hall, Hal W.   —  2000: winner
Haraway, Donna   —  2011: winner
Hayles, N. Katherine   —  2013: winner
Hillegas, Mark R.   —  1992: winner
James, Edward   —  2004: winner
Jameson, Fredric   —  2006: winner
Jenkins, Henry   —  2015: winner
Kagarlitski, Julius   —  1972: winner
Ketterer, David   —  1996: winner
Klein, Gérard   —  2005: winner
Knight, Damon   —  1975: winner
Le Guin, Ursula K.   —  1989: winner
Moskowitz, Sam   —  1981: winner
Moylan, Tom   —  2017: winner
Nicholls, Peter   —  1980: winner
Rabkin, Eric S.   —  2010: winner
Reginald, Robert   —  1993: winner
Rieder, John   —  2019: winner
Russ, Joanna   —  1988: winner
Samuelson, Dave   —  2001: winner
Sargent, Pamela   —  2012: winner
Slusser, George E.   —  1986: winner
Sobchack, Vivian   —  1995: winner
Stableford, Brian   —  1999: winner
Suvin, Darko   —  1979: winner
Tymn, Marshall B.   —  1990: winner
Versins, Pierre   —  1991: winner
Westfahl, Gary   —  2003: winner
Williamson, Jack   —  1973: winner
Wolfe, Gary K.   —  1987: winner

Copyright 2012 - 2024 by Mark R. Kelly and the Locus Science Fiction Foundation. All rights reserved.
This page last updated Tuesday 5 Oct 2021 at 10:52 PT